top of page
__Yellows Plus
__Yellows Plus 06
__Yellows Plus

YELLOWS PLUS的設計師山岸稔明先生,以其獨特的鏡臂設計而知名。人體工學鏡臂按照頭形修飾鏡臂,加厚耳位令眼鏡不需要過多的緊度也可以舒適地緊貼頭部。簡單的線條能體現傳統形式也能抓住當代之美,更是被稱之為永不過時傳承至下個世代的藝術品。

__Yellows Plus 05
__Yellows Plus 03
__Yellows Plus 04

YELLOWS PLUS

Other Brands

website layout v3-28.jpg
bottom of page