top of page
__Taylor with Respect 01.jpg
__Taylor with Respect 06.jpg
__Taylor with Respect 02.jpg

品牌的宗旨就是,希望以西裝量身設計的行為模式,根據使用者的需要精心考量及設計,給予最高舒適度給用家。例如考慮到東方人的臉孔較闊,為了解決問題,所以廠方特設S型鏡臂,以柔軟曲線,讓用家感覺舒適及自然感。又特設T型裝頭金屬為分擔鏡臀及眼鏡前端壓力。

__Taylor with Respect 03.jpg
__Taylor with Respect 04.jpg
__Taylor with Respect 05.jpg

TAYLOR WITH RESPECT

Other Brands

bottom of page