top of page
__Julius Tart Optical 01
brand page_Julius Tart Optical 06
__Julius Tart Optical 02

Tart Optical作為50年代其中一間最具影響力的美國品牌,也是好萊塢大星Johnny Depp最熱愛的眼鏡品牌之一。而Julius Tart Optical於2016年由Richard Tart ( Julius Tart先生的外甥)與有眼鏡教父之稱的Tommy O'Gara創辦,

承傳著品牌精湛的技術和追求完美的精神, 重新打造屬於家族的眼鏡品牌,希望以日本職人技術重新將50-70年代非常流行經典的美式板材鏡架復興於現今市場。

__Julius Tart Optical 03
__Julius Tart Optical 04
__Julius Tart Optical 05

JULIUS TART OPTICAL

Other Brands

bottom of page